bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 30 strona główna 
 Uchwała Nr XXX/189/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 08:21:40 | Data modyfikacji: 2018-02-26 08:24:43.
 Uchwała Nr XXX/190/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 08:28:30.
 Uchwała Nr XXX/191/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 08:33:45.
 Uchwała Nr XXX/192/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 08:59:43.
 Uchwała Nr XXX/193/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:02:42.
 Uchwała Nr XXX/194/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:05:00.
 Uchwała Nr XXX/195/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:12:56.
 Uchwała Nr XXX/196/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wilczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:15:31.
 Uchwała Nr XXX/197/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:17:58.
 Uchwała Nr XXX/198/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały XXX/197/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:35:14.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:35:14
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl