bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 29 strona główna 
 Uchwała Nr XXIX/182/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:50:31.
 Uchwała Nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 09:55:43 | Data modyfikacji: 2018-01-04 09:58:20.
 Uchwała Nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:02:59.
 Uchwała Nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:07:33.
 Uchwała Nr XXIX/186/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:08:49.
 Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:11:57 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:13:17.
 Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2018 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:32:56 | Data modyfikacji: 2018-01-04 10:33:44.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2018-01-04 10:32:56
Data modyfikacji: 2018-01-04 10:33:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl