bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 28 strona główna 
 Uchwała Nr XXVIII/174/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 09:49:38.
 Uchwała Nr XXVIII/175/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 09:53:52 | Data modyfikacji: 2017-12-07 09:56:47.
 Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:01:55.
 Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wilczyce dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zdania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:03:57 | Data modyfikacji: 2017-12-07 10:04:49.
 Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:08:32.
 Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:10:18.
 Uchwała Nr XXVIII/180/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:13:46 | Data modyfikacji: 2017-12-07 10:15:05.
 Uchwała Nr XXVIII/181/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:17:02.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:17:02
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl