bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Budżet > do 2020 r. strona główna 
 Uchwała nr 94/2009 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-01-18 13:57:17 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:15:25.
 Uchwała nr 95/2009 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Wilczyce na 2010 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2010-01-18 14:00:19 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:16:50.
 Uchwała Nr 111/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-20 11:58:29 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:17:25.
 Uchwała Nr 112/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2012 - 2017.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2011-12-20 12:01:05 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:17:43.
 Uchwała Nr 4/2011 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-02-02 13:12:29 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:17:57.
 Uchwała Nr 77/2012 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 września 2012 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-18 09:07:06 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:18:14.
 Uchwała Nr 101/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:57:14 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:18:47.
 Uchwała Nr 102/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-04 10:59:27 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:19:05.
 Uchwała Nr 6/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 10:41:45 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:19:25.
 Uchwała Nr 80/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-10-23 08:15:31 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:19:45.
 Uchwała Nr 103/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-03 12:09:26 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:20:15.
 Uchwała Nr 104/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-03 12:13:20 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:20:35.
 Uchwała Nr 105/2013 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2013 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-03 12:16:05 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:21:06.
 Uchwała Nr 76/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 września 2014 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-09-23 08:13:20 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:21:23.
 Uchwała Nr 112/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:13:04 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:21:38.
 Uchwała Nr 113/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:18:54 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:21:55.
 Uchwała Nr 6/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-02-16 11:39:09 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:22:23.
 Uchwała Nr 32/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-10 14:13:48 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:22:46.
 Uchwała Nr 82/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-10-02 09:16:18 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:23:19.
 Uchwała Nr 6/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:05:41 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:23:35.
 Uchwała Nr 23/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:59:30 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:23:50.
 Uchwała Nr 61/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-31 13:29:50 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:24:02.
 Uchwała Nr 82/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 10:02:11 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:24:26.
 Uchwała Nr 83/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 10:06:37 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:24:53.
 Uchwała Nr 2/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-26 14:55:04 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:25:08.
 Uchwała Nr 30/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-05-08 14:39:55 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:25:24.
 Uchwała nr 70/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-10 14:21:30 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:25:39.
 Uchwała Nr 73/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2017 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-08-30 14:54:00 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:25:53.
 Uchwała Nr 106/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-01 08:28:24 | Data modyfikacji: 2017-12-01 08:33:22.
 Uchwała Nr 107/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-12-01 08:31:59.
 Uchwała Nr 13/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-01-25 11:15:36.
 Uchwała Nr 46/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 marca 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-04-10 11:29:11.
 Uchwała Nr 68/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-10 09:05:26.
 Uchwała Nr 73/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-05-18 08:53:45 | Data modyfikacji: 2018-05-18 09:21:44.
 Uchwała Nr 104/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-08-30 08:52:27.
 Uchwała Nr 162/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilczyce na 2019 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-17 12:40:03 | Data modyfikacji: 2018-12-17 12:42:23.
 Uchwała Nr 163/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2019-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2018-12-17 12:48:04 | Data modyfikacji: 2018-12-17 12:50:41.
 Uchwała Nr 19/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-02-20 14:03:10 | Data modyfikacji: 2019-02-20 14:05:24.
 Uchwała Nr 40/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:51:20.
 Uchwała Nr 47/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-04-12 09:01:31.
 Uchwała Nr 48/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-04-12 09:05:25.
 Uchwała Nr 100/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2019 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-27 13:27:30.
 Uchwała Nr 146/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilczyce na 2020 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:00:48.
 Uchwała Nr 147/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-12-09 10:04:36 | Data modyfikacji: 2019-12-09 10:46:44.
 Uchwała Nr 6/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-01-24 12:20:30 | Data modyfikacji: 2020-01-24 12:22:11.
 Uchwała Nr 45/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-04-16 14:53:42.
 Uchwała Nr 107/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 września 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za I półrocze 2020 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-09-17 09:41:11 | Data modyfikacji: 2020-09-17 09:43:16.
 Uchwała Nr 131/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilczyce na 2021 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-10 14:58:39 | Data modyfikacji: 2020-12-10 15:00:16.
 Uchwała Nr 132/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilczyce na 2021 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 08:34:41.
 Uchwała Nr 133/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2027

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2020-12-15 08:38:34 | Data modyfikacji: 2020-12-15 08:40:33.

Zobacz:
   sprawozdanie z realizacji budżetu
   Bilans z wykonania budżetu
   Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data wprowadzenia: 2020-12-15 08:38:34
Data modyfikacji: 2020-12-15 08:40:33
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl