bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 27 strona główna 
 Uchwała Nr XXVII/169/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-13 10:59:13.
 Uchwała Nr XXVII/170/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wilczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:02:23.
 Uchwała Nr XXVII/171/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:05:06.
 Uchwała Nr XXVII/172/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:07:05.
 Uchwała Nr XXVII/173/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wspólną realizację z Gminami: Obrazów, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów projektu pn. "EKOENERGIA W GMINACH OBRAZÓW, WILCZYCE, SADOWIE, WOJCIECHOWICE, WAŚNIÓW" Partnerstwo gmin Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:31:57.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:31:57
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl