bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 24 strona główna 
 Uchwała Nr XXIV/154/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:52:56.
 Uchwała Nr XXIV/155/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:54:50.
 Uchwała Nr XXIV/156/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:44:01 | Data modyfikacji: 2017-06-12 14:47:38.
 Uchwała Nr XXIV/157/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:56:40 | Data modyfikacji: 2017-06-12 14:57:48.
 Uchwała Nr XXIV/158/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 14:58:38.
 Uchwala Nr XXIV/159/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 22:58:35 | Data modyfikacji: 2017-06-12 23:00:13.
 Uchwała Nr XXIV/160/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 23:01:49.
 Uchwała Nr XXIV/161/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-12 15:00:24.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2017-06-12 15:00:24
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl