bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zarządzenia strona główna 
 Zarzadzenie_nr9_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_19.03.2007r. w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanych opracowań pt. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich dla Gminy Wilczyce na lata 2007-2013" i "Opracowanie Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Wilczyce z wieloletnim planem inwestycyjnym"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-17 13:22:35 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:52:15.
 Zarzadzenie_nr11_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_13.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-10 14:48:58 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:52:35.
 Zarzadzenie_nr12_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_19.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-17 13:18:38 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:52:56.
 Zarzadzenie_nr13_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_25.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-10 14:46:42 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:53:12.
 Zarzadzenie_nr142007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_30.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-10 13:52:26 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:53:28.
 Zarzadzenie_nr15_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_30.04.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-15 13:00:10 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:53:50.
 Zarzadzenie_nr17_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_15.05.2007r. w sprawie: wyodrębnienia kwot na odbudowę drogi gminnej nr 005 Dobrocice

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-15 12:53:36 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:54:04.
 Zarzadzenie_nr18_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_15.05.2007r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-05-24 14:47:24 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:54:18.
 Zarzadzenie_nr23_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_31.05.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-06-12 08:45:59 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:54:41.
 Zarzadzenie_nr24_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_08.06.2007r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "odbudowa drogi gminnej nr 005 Dobrocice"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-06-12 08:49:58 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:54:54.
 Zarzadzenie_nr25_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_13.06.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-06-15 07:20:07 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:55:13.
 Zarzadzenie_nr26_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_28.06.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-07-06 07:23:33 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:55:26.
 Zarządzenie_nr_27_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_10.07.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-07-17 11:40:22 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:55:42.
 Zarzadzenie_nr28_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_19.07.2007r w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pt: "remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych łączący miejscowość Wysiadłów z miejscowoscią Ocinek"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-07-20 13:29:53 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:56:02.
 Zarzadzenie_nr29_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_30.07.2007r w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanego remontu mogiły poległych żołnierzy z II wojny światowej w Darominie

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-08-02 13:14:58 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:56:17.
 Zarządzenie_nr_31_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_06.08.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-08-22 13:35:52 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:56:35.
 Zarzadzenie_nr32_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_07.08.2007r w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2007 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-09-14 12:59:50 | Data modyfikacji: 2017-04-12 14:56:51.
 Zarządzenie_nr_33_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_08.08.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-08-22 13:37:31 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:15:24.
 Zarzadzenie_nr34_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_10.08.2007r w sprawie: wyodrębnienia kwoty na odbudowe drogi gminnej nr 004 Dobrocice

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-08-22 13:40:45 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:15:45.
 Zarzadzenie_nr39_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_31.08.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-09-14 11:59:44 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:16:01.
 Zarzadzenie_nr43_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_11.09.2007r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "odbudowa drogi gminnej nr 004 Dobrocice"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-09-14 12:46:02 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:16:19.
 Zarządzenie_nr_44_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_19.09.2007r. w sprawie: wyodrębnienia kwoty na odbudowę drogi gminnej nr 003 Dobrocice

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-09-19 14:47:05 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:16:36.
 Zarządzenie_nr_45_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_20.09.2007r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania "przebudowa drogi gminnej nr 004326 T Daromin - Grochocice i dróg wewnętrznych o nr ewidencyjnym 182 w miejscowości Daromin oraz o nr ewidencyjnych 989/2, 1196/1, 1055 w miejscowości Łukawa"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-09-28 11:53:19 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:16:55.
 Zarzadzenie_nr46_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_20.09.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-08 10:36:54 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:17:33.
 Zarządzenie_nr_47_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce z dnia_25.09.2007r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21października 2007 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-01 13:34:51 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:17:51.
 Zarzadzenie_nr48_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_27.09.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-08 10:49:18 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:18:07.
 Zarzadzenie_nr49_2007Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_28.09.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-08 11:00:00 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:18:46.
 Zarzadzenie_nr50_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_03.10.2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przygotowania i przeprowadzenia głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21października 2007 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-08 10:15:57 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:19:02.
 Zarzadzenie_nr52_2007_Wojta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_08.10.2007r w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pt: "Przebudowa drogi gminnej nr 004338T Wilczyce - Podłącze - Gałkowice - Ocin, drogi wewnętrznych o nr ewidencyjnych 275 w miejscowości Wysiadłów, dróg wewnętrznych o nr ewidencyjnych 304, 330 w miejscowości Pęczyny, drogi wewnętrznych o nr ewidencyjnym 470 w miejscowości Zagrody."

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-08 13:32:56 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:19:20.
 Zarządzenie_nr_53_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_08.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-25 10:10:46 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:19:35.
 Zarządzenie_nr_54_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_10.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-25 10:13:46 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:19:52.
 Zarządzenie_nr_55_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_15.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-25 10:17:04 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:20:09.
 Zarządzenie_nr_56_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_17.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-25 10:19:07 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:20:34.
 Zarzadzenie nr 57 2007 Wojta Gminy Wilczyce z dnia 17.10.2007r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-12-12 10:20:50 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:21:27.
 Zarządzenie_nr_58_2007_Wójta_Gminy_Wilczyce_z_dnia_22.10.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-10-25 10:21:45 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:22:01.
 Zarządzenie nr 59/2007 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-11-21 13:05:57 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:22:16.
 Zarzadzenie nr 62 2007 Wojta Gminy Wilczyce z dnia 31.10.2007r. w sprawie powołania Komisji d/s kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do kształcenia zawodowego nauczycieli.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-12-12 10:22:59 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:22:33.

Zarzadzenie nr 63 2007 Wojta Gminy Wilczyce z dnia 12.11.2007r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2008 rok.


www.wilczyce.pl/upload/zarz632007.rar

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-12-06 12:29:39 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:22:52.
 Zarządzenie nr 64/2007 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-11-21 13:10:01 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:23:06.
 Zarządzenie nr 65/2007 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21.11.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-11-28 10:21:18 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:23:23.
 Zarzadzenie nr 66 2007 Wojta Gminy Wilczyce z dnia 23.11.2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2007 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2007-12-06 11:18:40 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:23:38.

Zobacz:
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2007-12-06 11:18:40
Data modyfikacji: 2017-04-13 08:23:38
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl