bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zarządzenia strona główna 
 Zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:19:14 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:24:00.
 Zarządzenie nr 8/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 luty 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:22:48 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:24:19.
 Zarządzenie nr 10/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:24:44 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:24:34.
 Zarządzenie nr 11/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:27:30 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:24:54.

    Zarządzenie nr 12/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 marca 2008r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki zaliczonej do podsektora samorządowego za rok 2007.

http://www.wilczyce.pl/upload/zarz122008.pdf  
 

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-06-10 14:03:17 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:25:19.
 Zarządzenie nr 13/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:31:48 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:25:57.
 Zarządzenie nr 15/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:33:44 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:26:13.
 Zarządzenie nr 16/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:36:19 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:26:28.
 Zarządzenie nr 18/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-09-25 08:59:27 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:27:43.
 Zarządzenie nr 19/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 12:50:06 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:28:08.
 Zarządzenie nr 21/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 12:54:03 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:28:39.
 Zarządzenie nr 23/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20.05.2008r. w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat powstałych w infrastrukturze drogowej powstałej w wyniku działania powodzi wywołanej lokalnym oberwaniem się chmury tj. ulewnym deszczem w okresie od dnia 16.05.2008r. do 17.05.2008r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-06-09 11:51:26 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:28:55.
 Zarządzenie nr 24/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 12:56:58 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:29:09.
 Zarządzenie nr 26/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:01:46 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:29:23.
 Zarządzenie nr 27/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:19:24 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:29:37.
 Zarządzenie nr 29/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:22:27 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:29:51.
  Zarządzenie nr 31/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22.07.2008r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pt. "Odbudowa drogi gminnej nr 004323T Dacharzów - Pęczyny na odcinku od km 1+837,00 do km 3 + 357,00 w m. Zagrody"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-07-28 14:17:54 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:30:12.
 Zarządzenie nr 32/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:25:19 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:30:24.
 Zarządzenie nr 33/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:30:56 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:30:39.
 Zarządzenie nr 34/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31.07.2008r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań polegających na odbiorze dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Ocinek, Radoszki, Wilczyce, Przezwody i Daromin

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-07-31 11:36:18 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:30:54.
 Zarządzenie nr 35/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-09-25 08:42:57 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:31:07.
 Zarządzenie nr 36/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-09-25 08:50:00 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:31:21.
 Zarządzenie nr 39/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:35:33 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:27:27.
 Zarządzenie nr 40/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie wyodrębnienia kwoty na odbudowę drogi gminnej nr 004326T Daromin - Grochocice na odcinku od km 0 + 0,00 do km 1 + 308,00 w miejscowosci Daromin.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-08-25 10:02:33 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:31:34.
 Zarządzenie nr 41/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pt." remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowość Radoszki " dofinansowany ze środków FOGR.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-09-02 12:18:48 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:31:55.
 Zarządzenie nr 42/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły w Darominie

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 08:39:37 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:32:14.
 Zarządzenie nr 44/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:38:35 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:32:28.
 Zarządzenie nr 45/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:10:52 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:32:49.
 Zarządzenie nr 46/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:18:31 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:33:06.
 Zarządzenie nr 47/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:20:20 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:33:23.
 Zarządzenie nr 49/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:22:22 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:33:37.

Zarządzenie nr 50/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 września 2008r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Wilczyce 

 

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-12-11 09:57:29 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:33:50.
 Zarządzenie nr 51/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 września 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 08:43:20 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:34:05.
 Zarządzenie nr 52/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:25:12 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:34:19.
 Zarządzenie nr 53/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:27:54 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:34:34.
 Zarządzenie nr 54/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 08:48:44 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:34:48.
 Zarządzenie nr 55/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 października 2008 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pt." Odbudowa drogi gminnej nr 004326T Daromin - Grochocice na odcinku od km 0 + 0,00 do km 1 + 308,00 w m. Daromin"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 13:44:08 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:35:02.
 Zarządzenie nr 56/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:02:00 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:35:25.
 Zarządzenie nr 58/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 października 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-31 08:50:42 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:35:38.
 Zarządzenie nr 59/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:04:02 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:35:53.
 Zarządzenie nr 60/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:29:55 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:36:06.
 Zarządzenie nr 61/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2008 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pt." Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół w Wilczycach na elewacji: północnej, wschodniej i zachodniej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:49:46 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:36:19.
 Zarządzenie nr 62/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:31:38 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:37:01.
 Zarządzenie nr 64/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:06:07 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:37:22.
 Zarządzenie nr 65/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:08:37 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:37:41.
 Zarządzenie nr 67/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:33:54 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:37:59.
 Zarządzenie nr 68/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:35:22 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:38:12.
 Zarządzenie nr 69/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:36:44 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:38:24.
 Zarządzenie nr 70/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:39:00 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:38:42.
 Zarządzenie nr 71/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie: powołania Komisji do odbioru zadania pt." remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Daromin" dofinansowany ze środków FOGR

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2008-12-10 10:22:42 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:39:01.
 Zarządzenie nr 72/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 04 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 12:58:53 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:39:18.
 Zarządzenie nr 73/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:40:32 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:39:31.
 Zarządzenie nr 74/2008 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:42:55 | Data modyfikacji: 2017-04-13 08:39:43.

Zobacz:
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2009-01-08 13:42:55
Data modyfikacji: 2017-04-13 08:39:43
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl