bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zarządzenia strona główna 
 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:31:31.
 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:33:28.
 Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:35:04.
 Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:36:53.
 Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:38:36.
 Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-12 12:10:48 | Data modyfikacji: 2017-04-12 12:18:08.
 Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:40:41.
 Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:42:47.
 Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:44:36.
 Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:50:10.
 Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:53:36 | Data modyfikacji: 2017-06-28 09:54:48.
 Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:56:16.
 Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 09:59:48.
 Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 10:01:49.
 Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-06-28 10:03:33.
 Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:23:38.
 Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu XI Gminnego Święta Plonów odbywającego się na Stadionie Sportowym w Wilczycach w dniu 06 sierpnia 2017 r."

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-21 08:38:32.
 Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:25:36.
 Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:27:33.
 Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:30:47.
 Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:35:49.
 Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:37:53.
 Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:39:58.
 Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:41:55.
 Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:44:19.
 Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:44:38.
 Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:47:26.
 Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:49:14.
 Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:56:05 | Data modyfikacji: 2017-11-28 14:57:01.
 Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenie jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 12:57:54.
 Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:58:01 | Data modyfikacji: 2017-11-30 14:59:06.
 Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:53:52.
 Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-30 14:44:48 | Data modyfikacji: 2017-11-30 14:47:49.
 Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:59:07 | Data modyfikacji: 2017-11-30 13:25:56.

Zobacz:
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:59:07
Data modyfikacji: 2017-11-30 13:25:56
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl