bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Projekty aktów normatywnych > sesja 23 strona główna 
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-06 09:54:02 | Data modyfikacji: 2017-04-06 10:05:21.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-06 10:52:56 | Data modyfikacji: 2017-04-06 10:55:50.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przezwody, Tułkowice"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-06 10:58:51.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:06:22.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Wilczyce, do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:09:16 | Data modyfikacji: 2017-04-06 11:22:19.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-06 14:36:03 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:36:59.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2017

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-06 11:49:33 | Data modyfikacji: 2017-04-06 13:27:51.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-06 13:29:40 | Data modyfikacji: 2017-04-06 13:36:35.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-04-06 13:37:33 | Data modyfikacji: 2017-04-06 13:39:20.

Zobacz:
   Rok 2013
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
Data wprowadzenia: 2017-04-06 13:37:33
Data modyfikacji: 2017-04-06 13:39:20
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl