bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 23 strona główna 
 Uchwała Nr XXIII/145/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 08:38:52 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:45:39.
 Uchwała Nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 08:42:29.
 Uchwała Nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przezwody, Tułkowice"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 08:52:02.
 Uchwała Nr XXIII/148/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 08:55:50.
 Uchwała Nr XXIII/149/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:00:51.
 Uchwała Nr XXIII/150/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2017 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:04:33 | Data modyfikacji: 2017-03-30 09:05:39.
 Uchwała Nr XXIII/151/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:09:37.
 Uchwała Nr XXIII/152/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Wilczyce, do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:13:53.
 Uchwała Nr XXIII/153/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:15:51.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/153/2017 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2017 r. - Program Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:18:47 | Data modyfikacji: 2017-03-30 09:20:08.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2017-03-30 09:18:47
Data modyfikacji: 2017-03-30 09:20:08
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl