bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 21 strona główna 
 Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:20:37 | Data modyfikacji: 2017-01-05 13:22:52.
 Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:24:51.
 Uchwała Nr XXI/135/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:30:08.
 Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:31:52.
 Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:34:45.
 Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego używanego w podróży służbowej przez radnych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:46:18.
 Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:49:05 | Data modyfikacji: 2017-01-05 13:53:15.
 Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:57:33.
 Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:02:53 | Data modyfikacji: 2017-01-05 14:08:09.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:02:53
Data modyfikacji: 2017-01-05 14:08:09
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl