bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Projekty aktów normatywnych > sesja 20 strona główna 
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:34:37.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:36:30.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:43:28.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:46:51.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:48:25.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:52:17.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:59:04.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:03:54 | Data modyfikacji: 2016-12-13 13:07:37.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:11:57 | Data modyfikacji: 2016-12-13 13:13:52.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:00:02.
 Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:02:04.

Zobacz:
   Rok 2013
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:02:04
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl