bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 20 strona główna 
 Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:40:56.
 Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:42:09.
 Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:44:07.
 Postanowienie Nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-19 10:40:40.
 Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:45:15 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:37:00.
 Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:47:37 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:54.
 Uchwała Nr XX/128/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:54:50 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:46.
 Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:06:49 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:38.
 Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:23:04 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:31.
 Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:08:07 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:24.
 Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:36:07 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:14.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/132/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2016 r. - Program Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:39:19 | Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:07.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2016-12-09 14:39:19
Data modyfikacji: 2016-12-19 10:36:07
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl