bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Projekty aktów normatywnych > sesja 18 strona główna 
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 11:38:31 | Data modyfikacji: 2016-09-19 11:41:43.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 11:48:21.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 11:52:51.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 11:54:46.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 11:56:32.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 12:00:34.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 12:03:40.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnemu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 12:08:57.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej sołtysowi

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-19 12:11:08.

Zobacz:
   Rok 2013
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
Data wprowadzenia: 2016-09-19 12:11:08
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl