bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zarządzenia strona główna 
 Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:21:43.
 Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:18:38.
 Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-22 12:18:41.
 Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:08:40.
 Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:05:38 | Data modyfikacji: 2016-08-19 14:11:22.
 Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:03:27.
 Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:04:09 | Data modyfikacji: 2016-08-19 12:11:24.
 Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:01:39.
 Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:59:39.
 Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:50:42.
 Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:48:25.
 Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:46:29.
 Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:43:14.
 Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:41:09.
 Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:37:15.
 Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:31:45.
 Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:29:51.
 Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:10:21.
 Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:08:23.
 Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:06:42.
 Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:04:22.
 Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:02:24.
 Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:04:21.
 Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:58:30.
 Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:22:13.
 Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-22 12:20:52.
 Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:20:39.
 Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:18:36.
 Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:16:00.
 Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-19 11:40:42 | Data modyfikacji: 2016-08-19 11:53:04.
 Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-08-22 13:50:34.
 Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:35:26.
 Zarządzenie Nr 64/2016 Wójt Gminy Wilczyce z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:39:39.
 Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:41:19.
 Zarządzenie nr 69/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 02 września 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-09-02 14:21:01.
 Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:42:59.
 Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:46:05.
 Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:49:06.
 Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:52:05.
 Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:54:02.
 Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:57:28.
 Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 11:59:26.
 Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:03:01.
 Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:00:56.
 Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:14:54.
 Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:17:47 | Data modyfikacji: 2016-11-25 12:18:41.
 Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-11-25 12:33:56 | Data modyfikacji: 2016-11-25 12:36:35.
 Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:31:51.
 Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:29:44.
 Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:27:34.
 Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:25:08 | Data modyfikacji: 2017-02-03 11:25:59.
 Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:22:31.
 Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:20:15.
 Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:17:56.

Zobacz:
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2017-02-03 11:17:56
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl