bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 16 strona główna 
 Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:31:22 | Data modyfikacji: 2016-07-01 23:34:47.
 Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:32:34.
 Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów i Łukawa"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:37:16.
 Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:38:46.
 Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:40:47.
 Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:42:25.
 Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:43:45.
 Uchwała Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:46:08.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2016-07-01 23:46:08
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl