bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 15 strona główna 
 Uchwała Nr XV/91/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:10:04.
 Uchwała Nr XV/92/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:12:02.
 Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:13:40.
 Uchwała Nr XV/94/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2015

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:16:19 | Data modyfikacji: 2016-06-03 14:17:32.
 Uchwała Nr XV/95/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:19:25.
 Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:20:59.
 Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:33:40.
 Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:37:40.
 Uchwała Nr XV/99/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:40:19.
 Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:46:39.
 Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:49:51.
 Załącznik do Uchwały Nr XV/101/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 maja 2016 r. - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:55:37 | Data modyfikacji: 2016-06-03 14:59:24.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:55:37
Data modyfikacji: 2016-06-03 14:59:24
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl