bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 14 strona główna 
 Uchwała Nr XIV/83/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:11:32 | Data modyfikacji: 2016-05-30 23:13:09.
 Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:14:53.
 Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:17:24.
 Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:21:57 | Data modyfikacji: 2016-05-30 23:25:13.
 Uchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:27:05.
 Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:29:08.
 Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres powyżej trzech lat

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:30:59.
 Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:32:54.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2016-05-30 23:32:54
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl