bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
 > sesja 14 strona główna 
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2023

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-21 14:17:14 | Data modyfikacji: 2016-04-21 14:20:52.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres powyżej trzech lat

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-21 14:26:24.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-21 14:31:20 | Data modyfikacji: 2016-04-29 11:04:40.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-21 14:38:40 | Data modyfikacji: 2016-04-29 11:00:22.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyce na lata 2016-2023"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-21 14:41:34.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-21 14:45:44 | Data modyfikacji: 2016-04-21 14:48:03.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-21 14:51:45.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:50:17.

Zobacz:
   Projekty aktów normatywnych
   Rok 2013
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:50:17
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl