bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 13 strona główna 
 Uchwała Nr XIII/74/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 10:20:57 | Data modyfikacji: 2016-03-24 10:57:29.
 Uchwała Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:09:47.
 Uchwała Nr XIII/76/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:11:38.
 Uchwała Nr XIII/77/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:28:34.
 Uchwała Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wilczyce i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:31:48.
 Uchwała Nr XIII/79/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:40:33.
 Uchwała Nr XIII/80/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2016 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:43:20 | Data modyfikacji: 2016-03-24 11:44:24.
 Uchwała Nr XIII/81/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:47:26.
 Uchwała Nr XIII/82/2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:48:53.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2016-03-24 11:48:53
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl