bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 12 strona główna 
 Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:39:26 | Data modyfikacji: 2016-01-07 11:41:50.
 Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:45:04.
 Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:48:22 | Data modyfikacji: 2016-01-07 12:02:51.
 Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:09:34.
 Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:15:55.
 Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:17:48 | Data modyfikacji: 2016-01-07 12:19:02.
 Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:24:32.
 Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:26:21.
 Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:29:38 | Data modyfikacji: 2016-01-07 12:31:05.
 Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:39:22.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:39:22
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl