bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 11 strona główna 
 Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 10:54:19.
 Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2016 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 10:55:35.
 Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 10:56:46.
 Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 10:58:06.
 Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:07:34 | Data modyfikacji: 2015-12-08 11:16:03.
 Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:20:48.
 Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:24:33.
 Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:27:01.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2015-12-08 11:27:01
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl