bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 9 strona główna 
 Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-09-15 22:10:33.
 Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-09-15 22:12:40.
 Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 r. w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-09-15 22:32:51.
  Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Wilczyce na lata 2015-2022"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-09-15 22:36:15.
 Załącznik do Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-04-06 12:32:31 | Data modyfikacji: 2016-04-06 12:32:56.
  Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-09-15 22:45:07.
 Uchwała Nr 72/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr IX/50/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2015 roku w sprawie odwołania i powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz zmiany uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-11-12 14:28:58.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2015-11-12 14:28:58
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl