bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 8 strona główna 
 Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:32:41.
 Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wilczyce z wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:34:31.
 Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:37:38.
 Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2014

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:40:47 | Data modyfikacji: 2015-07-02 14:41:51.
 Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:43:52.
 Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:45:36.
 Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:47:48.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2015-07-02 14:47:48
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl