bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 7 strona główna 
 Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 09:11:48 | Data modyfikacji: 2015-05-22 09:13:40.
 Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 09:18:52.
 Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli członkostwa Gminy Wilczyce w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Sandomierskiej w okresie programowania 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 09:23:38.
 Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 09:29:40.
 Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 09:36:02 | Data modyfikacji: 2015-05-22 09:59:59.
 Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 10:11:34.
 Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 10:13:54.
 Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-22 10:15:47.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2015-05-22 10:15:47
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl