bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 6 strona główna 
 Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:18:37 | Data modyfikacji: 2015-04-03 10:20:36.
 Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:22:45.
 Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:25:33.
 Uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:27:07.
 Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:29:57.
 Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:32:24.
 Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:36:38 | Data modyfikacji: 2015-04-03 10:37:45.
 Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:42:32 | Data modyfikacji: 2015-04-03 10:43:43.
 Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:47:00.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:47:00
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl