bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zarządzenia strona główna 
 Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:41:37.
 Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:44:32.
 Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-10 14:08:23 | Data modyfikacji: 2015-04-10 14:10:44.
 Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:51:03.
 Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:53:58.
 Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:56:27.
 Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wilczyce tj. na stanowisko Sekretarza Gminy i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 10:53:25.
 Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości i warunków przyznawania premii dla pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:10:25.
 Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-03-26 08:58:13.
 Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2017-07-07 11:12:51 | Data modyfikacji: 2017-07-07 11:23:34.
 Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:40:45.
 Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:42:45.
 Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Wilczyce w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-04-20 14:43:47.
 Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:45:15.
 Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:33:49.
 Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:35:37.
 Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla koparko-ładowarki Caterpillar CAT 432 E

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:55:39.
 Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i użytkowania koparko-ładowarki eksploatowanej przez Gminę Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:58:40 | Data modyfikacji: 2015-05-18 13:23:13.
 Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-06-15 14:39:30 | Data modyfikacji: 2015-06-15 14:41:03.
 Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:40:27.
 Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:43:02.
 Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:49:07.
 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:50:43.
 Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:52:30.
 Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 10:56:27.
 Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:01:27.
 Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:21:14.
 Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:26:03.
 Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:41:47.
 Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-02-02 12:28:46 | Data modyfikacji: 2016-02-02 12:33:53.
 Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw przeprowadzenia referendum na obszarze Gminy Wilczyce w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-08-12 22:02:16.
 Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-08-25 14:56:37.
 Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:45:19.
 Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:48:53.
 Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:50:36.
 Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:52:53.
 Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:56:00.
 Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 11:58:50.
 Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:02:04.
 Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:08:01.
 Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:09:49.
 Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:11:47.
 Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:07:47.
 Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:23:17.
 Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:10:08 | Data modyfikacji: 2016-02-02 11:14:56.
 Zarządzenie Nr 90/2015 Wójt Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:54:56 | Data modyfikacji: 2016-02-02 11:59:42.
 Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:25:09.
 Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:26:54.
 Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 roku dla pracowników Urzędu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-12-09 13:05:59 | Data modyfikacji: 2015-12-09 13:08:05.
 Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:29:32.
 Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:32:03.
 Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:34:48.
 Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:47:59.

Zobacz:
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2016-03-03 12:47:59
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl