bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 3 strona główna 
 Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:09:09.
 Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:12:36 | Data modyfikacji: 2015-01-15 14:14:35.
 Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:16:54.
 Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:19:46 | Data modyfikacji: 2015-01-15 14:21:34.
 Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:27:37.
 Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:29:57.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:29:57
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl