bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 1 strona główna 
 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:31:39.
 Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:33:55.
 Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:35:20.
 Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:37:06.
 Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porzątku publicznego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:38:59.
 Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:40:36.
 Uchwała Nr I/7/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 roku

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:46:21.
 Uchwała Nr I/8/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014 r.w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i terminy płatności

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:48:20.
 Uchwała Nr I/9/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:50:38.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:50:38
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl