bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 33 strona główna 
 Uchwała Nr XXXIII/190/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-08 11:54:09.
 Uchwała Nr XXXIII/191/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-08 11:56:59.
 Uchwała Nr XXXIII/192/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-08 11:58:50.
 Uchwała Nr XXXIII/193/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:16:47 | Data modyfikacji: 2014-12-08 12:18:43.
 Uchwała Nr XXXIII/194/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:20:07.
 Wyrok WSA w Kielcach na uchwałę z dnia 10 listopada 2014 r. nr XXXIII/192/2014 w przedmiocie uchwalenia statutu gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-10-12 14:52:44.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2021-10-12 14:52:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl