bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 28 strona główna 
 Uchwała Nr XXVIII/171/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:05:30.
 Uchwała Nr XXVIII/172/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wilczyce z wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:08:30.
 Uchwała Nr XXVIII/173/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:10:27.
 Uchwała Nr XXVIII/174/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:29:09 | Data modyfikacji: 2014-06-13 08:40:26.
 Uchwała Nr XXVIII/175/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:45:19 | Data modyfikacji: 2014-06-13 08:48:42.
 Uchwała Nr XXVIII/176/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:54:46.
 Uchwała Nr XXVIII/177/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 08:57:49.
 Uchwała Nr XXVIII/178/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 09:00:11.
 Uchwała Nr XXVIII/179/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 09:02:29.
 Uchwała Nr XXVIII/180/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-06-13 09:09:12.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2014-06-13 09:09:12
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl