bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zarządzenia strona główna 
 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:31:53.
 Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:34:32.
 Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:36:59.
 Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-14 08:43:06 | Data modyfikacji: 2015-01-14 09:11:14.
 Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:39:43.
 Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:42:14.
 Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie docodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:43:49.
 Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Wilczyce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:03:24.
 Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 09:45:25.
 Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 maja 2014r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-14 12:18:30 | Data modyfikacji: 2014-05-14 12:19:06.
 Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-14 12:20:49.
 Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:16:23.
 Zarzadzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-05-22 09:25:00.
 Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:21:03.
 Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:25:08.
 Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:26:42.
 Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:29:04.
 Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-22 10:31:03.
 Zarządznenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:31:10.
 Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:29:25.
 Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:27:43.
 Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:25:08.
 Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:23:44.
 Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:21:59.
 Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:20:29.
 Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:18:50.
 Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:17:18.
 Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:15:21.
 Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:13:29.
 Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 09:30:44 | Data modyfikacji: 2015-01-16 09:33:38.
 Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 09:59:45 | Data modyfikacji: 2015-01-16 10:07:18.
 Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:11:20.
 Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:07:26.
 Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:04:05.
 Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 08:01:57.
 Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 07:47:09.
 Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-29 13:22:41.
 Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 07:45:29.
 Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2015-01-16 07:43:14.
 Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów, członków rad sołeckich i ustalenia regulaminu wyborów sołtysów i rad sołeckich

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-12-31 08:55:57.

Zobacz:
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2014-12-31 08:55:57
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl