bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 27 strona główna 
 Uchwała Nr XXVII/165/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 13:39:14.
 Uchwała Nr XXVII/166/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 13:45:45 | Data modyfikacji: 2014-03-20 13:53:22.
 Uchwała Nr XXVII/167/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce na lata 2014-2020"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 13:58:35 | Data modyfikacji: 2014-03-20 14:18:10.
 Uchwała Nr XXVII/168/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:02:41.
 Uchwała Nr XXVII/169/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:05:26.
 Uchwała Nr XXVII/170/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:14:28.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:14:28
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl