bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 26 strona główna 
 Uchwała Nr XXVI/154/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:57:24 | Data modyfikacji: 2014-02-10 14:03:30.
 Uchwała Nr XXVI/155/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2014

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:15:52.
 Uchwała Nr XXVI/156/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:17:21.
 Uchwała Nr XXVI/157/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:20:03.
 Uchwała Nr XXVI/158/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:22:54.
 Uchwała Nr XXVI/159/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:26:03.
 Uchwała Nr XXVI/160/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:30:24.
 Uchwała Nr XXVI/161/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:37:40.
 Uchwała Nr XXVI/162/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:41:11.
 Uchwała Nr XXVI/163/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:44:29.
 Uchwała Nr XXVI/164/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:50:30.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:50:30
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl