bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 25 strona główna 
 Uchwała Nr XXV/150/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-08 08:41:05.
 Uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-08 08:53:00 | Data modyfikacji: 2014-01-08 09:08:35.
 Uchwała Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-08 09:14:25.
 Uchwała Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-08 09:22:24 | Data modyfikacji: 2014-01-08 09:40:21.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2014-01-08 09:22:24
Data modyfikacji: 2014-01-08 09:40:21
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl