bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 24 strona główna 
 Uchwała Nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-16 14:46:25.
 Uchwała Nr XXIV/143/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-16 14:57:35 | Data modyfikacji: 2013-12-17 08:02:56.
 Uchwała Nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2014 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 08:36:56.
 Uchwała Nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 08:38:32.
 Uchwała Nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i terminy płatności.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 09:04:21.
 Uchwała Nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 09:13:53.
 Uchwała Nr XXIV/148/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 09:31:03 | Data modyfikacji: 2013-12-17 09:39:11.
 Uchwała Nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wilczyce na lata 2013-2032"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 09:43:06.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Wilczyce w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wilczyce na lata 2013-2032"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-12-17 09:50:25.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2013-12-17 09:50:25
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl