bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Programy strona główna 
 Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Wilczyce na lata 2013 - 2032

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-10-23 11:18:27.
 Uchwała Nr XXVII/167/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce na lata 2014-2020"

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:25:23.
 Uchwała Nr XXVII/168/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:51:04.
Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:51:04
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl