bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 21 strona główna 
 Uchwała Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 12:27:07 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:29:43.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 12:34:40 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:39:08.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 12:46:09 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:49:34.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 12:54:41 | Data modyfikacji: 2013-07-04 13:01:14.
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 13:06:18 | Data modyfikacji: 2013-07-04 13:11:18.
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 13:20:47 | Data modyfikacji: 2013-07-04 13:23:58.
  Uchwała Nr XXI/123/2013 Rady Gminy Wilczyce z dn 19 kwietnia 2013 r. w sprawie II Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce - tekst

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-07-04 13:32:50.
 Uchwała nr XXI/124/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 13:46:41 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:22:30.
 Uchwała nr XXI/125/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:06:22 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:22:24.
 Uchwała nr XXI/126/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w Sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:10:58 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:22:16.
 Uchwała nr XXI/127/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:14:37 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:22:09.
 Uchwała nr XXI/128/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach i nadania Statutu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:15:42 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:21:58.
 Uchwała nr XXI/129/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:20:23 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:21:50.
 Uchwały nr XXI/130/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:22:03 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:21:41.
 Uchwała nr XXI/131/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:25:27 | Data modyfikacji: 2013-07-04 12:21:33.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2013-05-29 14:25:27
Data modyfikacji: 2013-07-04 12:21:33
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl