bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zarządzenia strona główna 
 Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:43:11.
 Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-08-26 12:59:55 | Data modyfikacji: 2013-08-26 13:20:34.
 Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:45:55.
 Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 03 kwietnia 2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-04-18 07:56:37.
 Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:47:51.
 Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:49:38.
 Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-04 14:51:27.
 Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:36:19.
 Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:34:15.
 Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:30:49.
 Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:25:49.
 Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:22:58.
 Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:20:48.
 Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Wilczyce zdnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowego instytucji kultury za I półrocze 2013r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-08-23 12:52:30 | Data modyfikacji: 2013-08-23 13:24:50.
 Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-05 14:18:28.
 Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:37:46.
 Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:47:48.
 Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:41:51.
 Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2014-2022

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-25 12:22:35 | Data modyfikacji: 2013-11-25 12:36:52.
 Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-25 12:56:26 | Data modyfikacji: 2013-11-25 13:13:10.
 Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-11-26 14:45:16.
 Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:39:28.
 Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:23:50.
 Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2013

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:43:05.
 Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:26:42.

Zobacz:
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2014-01-07 11:26:42
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl