bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Projekty aktów normatywnych > sesja 21 strona główna 
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-04-11 13:48:07 | Data modyfikacji: 2013-04-11 13:55:52.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-04-11 13:54:51.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-04-11 13:58:47 | Data modyfikacji: 2013-04-11 14:08:45.
 Prokejt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-04-11 14:04:07 | Data modyfikacji: 2013-04-15 09:38:46.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczyach i nadania Statutu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-04-11 14:07:06 | Data modyfikacji: 2013-04-11 14:08:24.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-04-11 14:11:52.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-04-11 14:15:55 | Data modyfikacji: 2013-04-11 14:21:56.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-04-11 14:26:26 | Data modyfikacji: 2013-04-15 12:17:35.
 Projekt Uchwały Rady Gminy Wilczyce w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-04-12 14:59:00 | Data modyfikacji: 2013-04-15 09:03:10.

Zobacz:
   Rok 2013
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
Data wprowadzenia: 2013-04-12 14:59:00
Data modyfikacji: 2013-04-15 09:03:10
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl