bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 20 strona główna 
 UCHWAŁA NR XX/113/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:34:19.
 Uchwała Nr XX/114/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:42:51 | Data modyfikacji: 2013-03-25 09:12:54.
 Uchwała Nr XX/115/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2013

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:47:02.
 Uchwała Nr XX/116/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:48:50.
 Uchwała Nr XX/117/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:52:42.
 UCHWAŁA NR XX/118/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2013 r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:57:53.
 UCHWAŁA NR XX/119/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:59:15.
 UCHWAŁA NR XX/120/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 09:00:04.
 UCHWAŁA NR XX/121/2013 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 09:01:25.
 Uchwała Nr XX/122/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-03-25 09:06:34 | Data modyfikacji: 2013-03-25 09:16:55.
 Wyrok WSA w Kielcach na uchwałę z dnia 11 marca 2013 r. Nr. XX/120/2013 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych których zarządzającym jest Gmina Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2021-12-16 14:07:35.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2021-12-16 14:07:35
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl