bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 19 strona główna 
 UCHWAŁA NR XIX/102/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 12:00:47.
 UCHWAŁA NR XIX/103/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:56:46 | Data modyfikacji: 2013-01-08 14:46:19.
 UCHWAŁA NR XIX/104/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:32:38.
 UCHWAŁA NR XIX/105/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Wilczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:34:09.
 UCHWAŁA NR XIX/106/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:46:14 | Data modyfikacji: 2013-01-08 14:26:59.
 UCHWAŁA Nr XIX/107/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:37:32 | Data modyfikacji: 2013-01-08 13:38:10.
 UCHWAŁA NR XIX/108/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:38:58.
 UCHWAŁA NR XIX/109/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:40:02.
 UCHWAŁA NR XIX/110/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:40:27.
 UCHWAŁA NR XIX/111/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:40:53.
 UCHWAŁA NR XIX/112/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:41:50.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2013-01-08 13:41:50
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl