bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 18 strona główna 
 Uchwała Nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 12:05:18.
 Uchwała Nr XVIII/94/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Wilczyce do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzewianki

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 12:07:37.
 Uchwała Nr XVIII/95/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:27:21 | Data modyfikacji: 2012-12-12 08:20:03.
 Uchwała Nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:29:33.
 Uchwała Nr XVIII/97/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej sołtysowi

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:32:27.
 Uchwała Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:33:34.
 Uchwała Nr XVIII /99/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:37:15.
 Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:38:07.
 Uchwala Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku na terenie Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:39:51.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:39:51
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl