bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 17 strona główna 
 UCHWAŁA NR XVII/90/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-10-30 13:30:01.
 UCHWAŁA NR XVII/91/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-10-30 13:31:11.
 UCHWAŁA NR XVII/92/2012 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-10-30 13:31:58.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2012-10-30 13:31:58
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl