bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 14 strona główna 
 Uchwała Nr XIV/76/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:13:06.
 Uchwała Nr XIV/77/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wilczyce z wykonania budżetu za 2011 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:22:15.
 Uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:23:13.
 Uchwała Nr XIV/79/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2012

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:24:08.
 Uchwała Nr XIV/80/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2012-2017

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:25:12.
 Uchwała Nr XIV/81/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach za rok 2011

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:26:18.
 Uchwała Nr XIV/82/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:27:26.
 Uchwała Nr XIV/83/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:28:48.
 Uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:29:50.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2012-08-01 08:29:50
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl