bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Zarządzenia strona główna 
 Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-05-09 09:40:33.
 Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-05-09 09:42:33.
 Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-05-09 09:44:02.
 Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie opracowania planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-05-09 11:53:55.
 Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:03:27.
 Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:05:54.
 Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:08:12.
 Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:14:03.
 Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:16:47.
 Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:19:50.
 Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:22:40.
 Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:52:12.
 Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:25:11.
 Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:27:46 | Data modyfikacji: 2012-09-17 12:28:23.
 Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:30:45.
 Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:36:17.
 Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:48:24.
 Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:38:48.
 Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-09-17 12:42:57.
 Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 13:07:12.
 Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 13:39:26.
 Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 13:40:56.
 Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:14:10.
 Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:16:07.
 Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:19:38.
 Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:36:05.
 Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:31:59.
 Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:22:19.
 Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Wilczyce za odpracowaniem

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-11-22 10:23:45.
 Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:25:07.
 Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:27:51.
 Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-07 14:30:00.
 Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 10:59:34.
 Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:12:29.
 Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Wilczyce za rok 2012

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:20:29.
 Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:23:22.
 Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:25:44.

Zobacz:
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2013-01-30 11:25:44
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl