bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 13 strona główna 
 Uchwała Nr XIII/72/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:54:34.
 Uchwała Nr XIII/73/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:57:16.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/73/2012

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:59:05.
 Uchwała Nr XIII/74/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2012r.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-04-04 14:02:01.
 Uchwała Nr XIII/75/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2012rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-04-04 14:04:03.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
   rok 2022
Data wprowadzenia: 2012-04-04 14:04:03
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl