bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 12 strona główna 
 Uchwała Nr XII/65/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 10:07:23.
 Uchwała Nr XII/66/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2012

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 10:15:23.
 Uchwała Nr XII/67/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 10:16:32.
 Uchwała Nr XII/68/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 10:28:46.
 Uchwała Nr XII/69/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 11:04:08.
 Uchwała Nr XII/70/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 10:53:24 | Data modyfikacji: 2012-03-15 10:54:28.
 Uchwała Nr XII/71/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilczyce na lata 2012-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-15 11:15:56.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2012-03-15 11:15:56
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl