bip.wilczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wilczyce.pl
Uchwały > sesja 11 strona główna 
 UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:17:57.
 Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:19:41.
 Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:34:50.
 Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:35:19.
 Załącznik Nr 9 do UCHWAŁY NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:35:51.
 UCHWAŁA NR XI/59/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2012-2017

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-16 09:32:32.
 UCHWAŁA NR XI/60/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 13:41:50.
 UCHWAŁA NR XI/61/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-16 09:33:44.
 UCHWAŁA NR XI/62/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-03-16 09:34:29.
 UCHWAŁA NR XI/63/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 14:09:58.
 UCHWAŁA NR XI/64/2011 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach

Opublikowane przez: Wojciech Kondrat | Data wprowadzenia: 2012-01-27 14:12:08.

Zobacz:
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   rok 2011
   rok 2012
   rok 2013
   rok 2014
   rok 2015
   rok 2016
   rok 2017
   rok 2018
   rok 2019
   rok 2020
   rok 2021
Data wprowadzenia: 2012-01-27 14:12:08
Opublikowane przez: Wojciech Kondrat
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wilczyce.pl